0485/42 39 45 info@lettevanbael.be

Infant mental health

Zit u even vast? Zit u met uw handen in het haar? Geen probleem… Ik denk graag mee na over hoe we een bepaalde situatie kunnen aanpakken, zonder dat u als ouder achteruit geschoven wordt. 

Vroeg ingrijpen in de sociale en emotionele ontwikkeling van een baby/jong kind betekent inzetten op de toekomst. Gepaste zorg bieden aan jonge kinderen in nood heeft een positief effect op hun latere ontwikkeling. Zo leren kinderen beter om te gaan met spanningen en emoties. Infant Mental Health zet in op de relatie tussen kind en zorgfiguur. Dit werkt preventief en krachtgericht.