0485/42 39 45 info@lettevanbael.be

Burn-out &
Parentale Burn-out

De werkgerelateerde burn-out is alom gekend. De bekendheid van parentale burn-out is echter in opmars.

Het is niet toevallig dat het percentage van mensen met een burn-out in stijgende lijn ligt. Er wordt steeds meer van ons gevraagd. Meestal is een burn-out werkgerelateerd. Dit is echter niet in alle gevallen zo. Er kan ook sprake zijn van een parentale burn-out. De redenen hiervan kunnen divers zijn. Binnen therapie zoeken we uit wat er aan de basis ligt en hoe je hier in de toekomst anders mee kan omgaan.